Skip to Content

Modellen stämmer inte med verkliga temperaturer. IPCC har 102 temperaturmodeller baserade på koldioxid som drivande faktor. Här anges medelvärdet (grön linje) för dessa modeller, men ingen av de 102 modellerna stämmer med uppmätta temperatur på jordytan (röd linje) och uppe i troposfären (blå linje).
KLIMATDEBATT

CLEXIT – dags att gå ur Klimatavtalet

BREXIT var ett projekt för engelskt utträde ur EU, vilket också ledde till att England lämnade den gemensamma europeiska marknaden. CLEXIT är ett projekt som arbetar för ett utträde ur klimatöverenskommelsen. Docent Nils-Axel Mörner, världsledande forskare på havsnivåer, berättar om varför CLEXIT startats.

Publicerad: 16 december, 2016, 19:20

 • Svenska

Läs även

Orsakerna till att det är hög tid att säga upp klimatöverenskommelsen som ingicks i Paris 2015 och dess efterföljande individuella nationella ratificeringar är rent vetenskapliga: påståendet att det är koldioxid som driver vårt klimat är i grunden felaktigt. Därmed innebär projektet även ett underkännande av hela den Internationella klimatpanelens (IPCC) projekt.

Det svenska programmet som föreslagits av undertecknad i egenskap av ”regional director”, och som accepterats av den internationella gruppen per 25 september, 2016, lyder som följer:
Vi inser:

• att koldioxid är ”livets gas” och därför är välgörande för all växtlighet, och under inga omständigheter är det ett förorenande ämne (”a pollutant”).

Koldioxid är ”livets gas”. Ris-tillväxt i olika halt koldioxid (ppm): ju högre koldioxidhalt, desto bättre tillväxt, upp till en (hög) nivå. Om koldioxid har sådan god effekt på växtligheten och den inte har några negativa effekter på klimatet – varför skall vi då söka minimera våra utsläpp av den?

• att koldioxid spelar en mycket liten till obetydlig roll vad gäller klimatförändringar (om man beaktar observationsfakta och fysikens lagar istället för modeller som inte ens stämmer med uppmätta data).

• att klimatets förändringar i första hand styrs av solen, dess utstrålning av ljus och solvind, och denna utstrålnings filtrering och förstärkning av de fysikaliska processerna på jorden.

Vi framhäver att vi inte har någon som helst relation med Donald Trumps organisation, trots att även den tar avstånd från IPCC:s och COP25-organisationernas tes om en global uppvärmning orsakad av koldioxid genererad av människan.

Vi uppmanar till:

• att koldioxidhysterin måtte komma till ett ögonblickligt stopp, så att vi kan återvända till att arbeta för verkliga problem i den verkliga världen.

• att COP25-överenskommelsen blir omförhandlad i ljuset av verkliga vetenskapliga fakta.

• att våra nationella miljömål och strävanden återfokuseras på verkliga problem (vilka är både allvarliga och stora) i stället för att missrikta all uppmärksamhet på en påhittad av koldioxid orsakad nödsituation.

• att internationella strävanden återfokuseras på fattigdom och ojämlikhet i stället för på klimatförändringar.

Vår övertygelse att det inte alls är koldioxid som driver jordens klimat, utan solen, bygger på en rad vetenskapliga fakta. Vad IPCC har att komma med är modeller och åter modeller som påstås kunna förutsäga förändringarna i jordens klimat fram till år 2100 med stor noggrannhet. Modellerna anger att jordens medeltemperatur kommer att stiga med +2,7 ±0,7 °C fram till år 2100. Men det finns ett problem: modellerna stämmer inte alls med observationerna (se diagram intill).

När nu inte modellerna stämmer med verkligheten, så är det ju helt självklart att det måste vara något fundamentalt fel på modellerna. Här kan vi fylla på med mängder av fakta.

• Nya experiment visar otvetydigt att Al Gores uppvisning, där en behållare med koldioxid uppvärmdes mer och snabbare än en behållare med bara luft, inte är annat än simpelt ”ruffel och båg”, rent skoj alltså.

• Nya experiment i Norge visar att man överhuvudtaget inte kan dokumentera ökad uppvärmning med ökad koldioxidhalt.

• Nya analyser av IPCC-modellernas grundförutsättningar visar att de innehåller våldsamma överdrifter, och att även centrala matematiska fel föreligger.

• Integrerade analyser av tillgängliga data visar att halten av koldioxid har ingen till negligerbar effekt på klimatet.

• När man detaljstuderar hur olika faktorer ändras så står det klart att den inbördes ordningen är; först ändrar temperaturen i havet, därefter temperaturen på land och så först därefter halten koldioxid i atmosfären. Detta gäller års- till hundraårsvariationer. • För långa tidsserier gäller att koldioxid kommer efter temperaturen med 500-800 år. Väderleksförutsägelser (till exempel Met-Office i England) är oftast erbarmligt dåliga för längre perioder. Piers Corbyn, som driver en egen väderlekstjänst, har däremot haft en förbluffande träffsäkerhet. Hans modell baseras på solen och terrestra variabler. För honom är koldioxid en följd av klimatvariationerna; det vill säga tvärt emot vad Met-Office, liksom IPCC, antar.

• Koldioxid är ”livets gas” och gör bara jorden grönare.

• Uppträdandet av ”extremt väder” visar ingen som helst ökning med tiden och med ökande halt av koldioxid i atmosfären.

• Havsytans rörelser – så kolossalt överdrivna av IPCC – visar ingen som helst påverkan från ökad koldioxidhalt.
Däremot kan vi med mycket stor träffsäkerhet visa att det är solen och dess variationer i utstrålning (ljus såväl som solvind) som driver klimatet på jorden. Vid den stora klimatkonferensen i London 8-9 september i år ägnade vi en hel dag åt just dessa frågor.

Det är detta som motiverar ett CLEXIT. Koldioxiden har inga påvisbara negativa effekter på klimatet. Däremot har det mycket starka positiva effekter på växtligheten. Detta rycker brutalt undan all motivering för ”en världsrevolution” mot koldioxidutsläpp, det vill säga överenskommelsen COP25 i Paris 2015 och basen i alla IPCC-rapporter. Det är dags att fokusera på verkliga problem i världen.

CLEXIT

CLEXIT arbetar som en koalition av regionala och nationella CLEXIT-grupper, där varje grupp har rätt att utforma sitt eget program. Sverige har ett Svenska CLEXIT-projekt med programförklaring daterad 25 september, 2016.

Det var den första grupp som skrev ett eget program och fick det utlagt på nätet, som en underavdelning av internationella CLEXIT.

Medlemskap i Svenska CLEXIT är öppet för alla och kostar inget. Kontaktperson är Nils-Axel Mörner som nås via morner@pog.nu. Källa: www.clexit.net.

Nils-Axel Mörner är docent och världsledande forskare på havsnivåer. Tidigare ordförande för INQUA, International Union for Quaternary Research, kommission för ”Variationer i havsytan och kusternas dynamik”.
Nils-Axel Mörner

debatt@nyatider.nu

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

 • Erik Marlandson

  Hoppas att våra folkvalda kan ta till sig av fakta och inse att klimatbluffen är just en bluff avsedd att ta fokus från verkliga problem. Ingen temperaturhöjning de senaste sexton åren talar sitt tydliga språk ”modellerna” är totalt felaktiga.

 • Ulf Dahl

  Solforskarna tror att Solen är på väg in i en ny liten istid ett så maunders minimum. Det är en tid då solen är väldigt inaktiv och märks framför allt med väldigt få Solfläckar Man vet att Solen har minskat utstrålningen sen början på 1950 talet med 13%. Jag tröttnade på klimat modeller när jag förstod att dom alltid räknar med att Solens strålning är konstant när man vet att det inte är så.

  • Bertil Andersson

   Och i denna debatt hör man sällan ngn beakta jordens och övriga planeters föränderliga banor runt solen.
   Jordaxelns lutning, jordaxelns vobbling, ändringar av solens poler mm.

 • Dacke

  Utmärkt av N-A Mörner att han tar loven av ”folkmordsförespråkarna” för det är vad det egentligen handlar om! Vi kan gå tillbaka till Charles Darwin där rasbiologin började, sedan är det bara att följa tråden fram till våra dagars förespråkare för en ”anpassad teknologi”. Vi finner att det är samma människor som pläderar om en ”värld utan gränser” tillika miljardärer som står bakom klimatbluffen. I första hand David Rockefeller, Prins Bernhard, Prins Philip och Julian Huxley (vars farfar arbetade med C Darwin) som bildade Bilderberggruppen och senare WWF. Dessa org. har alltid motsatt sig en utveckling i 3:e världen och när Romklubben bildades 1968 har det öppet talats om vilket hot som fler människor utgör mot jordens klimat. Tror alla minns Obama som ”lovade” att Afrika inte skall få tillgång till modern teknologi och Anders Wijkman (ordförande Romklubben) som menade att jorden kan inte hysa fler människor än 500 mjlj. Listan kan göras lång, Prins Philip ville ”återfödas som ett dödligt virus som eliminerade en stor del av jordens befolkning” antar att det enbart gällde u-länder. Jacques-Yves Cousteau hoppades att någon ”kom på” något som gjorde att 250 tusen lämnade jordelivet varje dag. En av Greenpeace grundare Paul Watson anser att 1 miljd. är max vad vår jord kan klara av. Det var inte så länge sedan förre chefen för Worldwatch Institute Lester Brown såg en fara med att kineserna fick det allt bättre och han räknat ut ”om alla kineser åt ett ägg om dagen, skulle hela Australiens spannmålsskörd gå åt för att mata hönsen som värpte dessa ägg”. Som vi alla vet lever och frodas över 1,3 miljd. kineser och fattigdom och svält är snart utrotad. Precis som ”beviset” med den höjda havsnivån och likaså globala temperaturen är det ett stort bedrägeri som kostar över 1 bilj. årligen.
  Ett bra sätt att avslöja ”klimatfanatikerna” är att fråga, ”vad tror du om höjd levnadsstandard i – u-länder”?

  • Bertil Andersson

   Då kan Miljöpartiet avveckla verksamheten nu?

Inget erkännande av islam i Slovakien

UTRIKESI början av december 2016 införde Slovakien en lag som under överskådlig tid kommer att omöjliggöra ett officiellt erkännande av islam som religionsgemenskap.

Kammaråklagare Rolf Hillegren: Så fungerar det svenska rättssystemet

Brott & StraffBrott och straff är ett område som väcker starka känslor hos allmänheten, vilket framkommer med jämna mellanrum när pressen uppmärksammat något rättsfall. Rolf Hillegren, före detta kammaråklagare, försöker här reda ut tankarna bakom varför domstolar dömer som de gör. Den första delen publicerades i NyT 2016 v51/52.

Ny migrantvåg till Österrike

ÖSTERRIKEEuropa står inför en ny våg av asylsökande från tredje världen, enligt prognoser från Österrikes militära underrättelsetjänst (Heeres-Nachrichtenamt). På grund av minskat bistånd och otillräckliga motåtgärder från EU:s sida förväntar sig underrättelsetjänsten att den nya migrantvågen främst kommer att bestå av afrikanska välfärdsmigranter från länder som Nigeria, Kongo-Kinshasa, Sudan och Etiopien.

Hjälporganisationer tros smuggla migranter till Europa

UTRIKESEnligt uppgifter från tankesmedjan Gefira har en rad hjälporganisationer under två månader smugglat nästan 40 000 migranter till Europa. Officiellt ägnar de sig åt att undsätta migranter i sjönöd, men genom att spåra hur hjälporganisationernas fartyg har rört sig har Gefira kommit fram till att de i själva verket möter upp smugglarfartyg alldeles utanför den libyska kusten som där tar ombord migranterna.

Sanna Hill: ”Ett år av förändringar – nu tar vi hem det här”

Marine Le Pen kritiseras för Rysslandslån inför presidentval

UTRIKESDet franska Front Nationals presidentkandidat Marine Le Pen attackeras i media för att ha lånat pengar från ryska banker. I egenskap av anti-etablissemangspolitiker har hon fått nobben hos alla franska banker. Lånet förmedlades av hennes far och partiets grundare Jean-Marie Le Pen, men trots detta verkar relationerna mellan far och dotter Le Pen vara fortsatt kyliga.

Körde ihjäl brandman – dömdes till villkorlig dom

INRIKESI början av januari dömdes en 70-åring för att ha kört ihjäl en brandman efter en vansinneskörning vid en olycksplats. Han döms för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, straffet blev villkorlig dom.

Svensk dataspelsjätte köper Indiens ledande spelutvecklare

DATORSPELStarbreeze, ett Stockholmsbaserat dataspelsföretag, har förvärvat det indiska produktionsbolaget Dhruva Interactive för drygt 77 miljoner kronor. Starbreeze är en av norra Europas största spelstudios med många populära spel i sin produktionslista, bland annat Payday, Payday2 och Storm.

Lögnkrig och desinformation i media

LEDARE: CHEFREDAKTÖREN HAR ORDETNu ska Säkerhetspolisen kopplas in för att hindra Ryssland att ”desinformera” svenskar i syfte att påverka valet 2018. När Katerina Janouch i tjeckisk press tar bladet från munnen om Sverige är det ”rysk propaganda”. Samtidigt blir systempressen gång på gång påkommen med att ljuga och förvränga. Hyckleriet kunde inte ha varit tydligare.

Romer och kriminalitet

KRÖNIKAI föregående nummer av Nya Tider redo­visade Dan Malmqvist en granskning av kriminaliteten bland företrädare för romska organisationer och deras familjer. Professor Karl-Olov Arnstberg, som bedrivit akademiska studier om romska minoriteter i Sverige, berör i veckans debattartikel varför åldringsrån är så utbredda bland just romer och ger sin syn på det svenska samhällsklimatet, där politiker vägrar att se sambandet mellan romsk livsstil och kriminalitet.

Militären markerar vid avskedsceremoni

UTRIKESDen avgående amerikanske presidenten Barack Obamas sista veckor vid makten har bjudit på flera historiskt unika händelser. Dels har det handlat om intensiva sista-minuten-försök från Obama-administrationen att sabotera för den tillträdande presidenten Donald Trump, dels hur öppet missnöjet med Obama visades av hans egen militär som han är högste befälhavare över.

Sveriges vapenförsäljning: Saudiarabien, Filippinerna och Indonesien

INRIKESSverige har hårda exportregler för krigsmateriel, men ändå har svenska vapen hamnat i till exempel den saudiska diktaturstaten. Utan export blir det dock omöjligt att upprätthålla en svensk försvarsindustri, och enligt Sverigedemokraterna är det viktigt att Sverige fullföljer följdleveranser även till Saudiarabien för att inte upplevas som en oseriös aktör av potentiella kunder. Nästa land att köpa det svenska stridsplanet JAS 39 Gripen kan bli Filippinerna, där Saab Group nyligen öppnat nytt kontor.

Syrier i clownmask dömd

INRIKESEn person som uppger sig vara född 1999 tog på sig en clownmask och knivhotade två personer vid två separata tillfällen i västgötska Tibro en dag i oktober förra året. Nya Tider kan som enda tidning avslöja att gärningsmannen är asylsökande från Syrien.

Om 60-talsvänstern och spirande kärlek, Ingvar Forsbergs Berättelsen om Huset – En tidsroman

BOKRECENSIONAnders och Annika är ett osannolikt par. Anders är revolutionär socialist som med stor iver deltar i studentrevolten 1968. Annika är den eftertänksamma som sätter gudstron främst. Ingvar Forsbergs roman Berättelsen om Huset – En tidsroman är inte bara en kärlekshistoria. De intensiva diskussionerna blir till religiös-filosofisk betraktelse om andlighet och själens odödlighet.

”Fördomar att romer stjäl” – men företrädarnas nära anhöriga är ofta tjuvar

INRIKESRomska organisationer får skattepengar för att främja sitt eget folks kultur och ”motverka fördomar” om dem. Men vid en granskning visar det sig att nästan alla deras egna företrädare antingen själva nyligen är dömda för brott eller har nära anhöriga som är det – och att stöldbrott är det vanligaste. I en unik kartläggning kan Nya Tider bland annat avslöja att dottern till en känd romsk taleskvinna dömts för en stöld där 56 cigarettlimpor gömdes under en kjol.

När Nya Tider ringer upp Rosita Grönfors: Förnekar alla domar mot barnen

INRIKESRosita Grönfors framträder ofta i media som romernas talesperson och är den enda romska företrädare vi lyckas få en telefonintervju med.

Bojkott mot Den Korte Avis – Svenska politiskt korrekta metoder har spridit sig till Danmark

DANMARKDen populära nättidningen Den Korte Avis är under ekonomisk attack från meningsmotståndare, som dragit igång en omfattande annonsbojkott. Även den statliga Danmarks Radio har deltagit i hatkampanjen, men har fått backa och be om ursäkt. Debatten i Danmark kring tidningen påminner om höstens diskussion i Sverige om Nya Tider och Bokmässan.

Ingen ska kunna säga ”vi visste inte”

KRÖNIKA

Lysande program trots medioker programledare

KRÖNIKAFå torde ha missat att SVT för tillfället sänder en serie där Sveriges före detta statsminister Fredrik Reinfeldt intervjuar före detta makthavare, det vill säga sådana som han själv.

FPÖ sluter avtal med Putins parti Enade Ryssland

UTRIKESDet patriotiska och EU-skeptiska Österrikiska Frihetspartiet (FPÖ) meddelade den 19 december att man slutit ett avtal med ryske presidenten Vladimir Putins parti Enade Ryssland. Avtalet har väckt uppseende och debatt i Österrike, men reaktionerna från övriga Europa tycks hittills ha uteblivit. En orsak kan vara att det sammanföll i tiden med lastbilsattentatet i Berlin.

Gå till arkivet